Balúči Āb

بلۆچی آب

W w  و ١

ميوه   

  niwag   ٢

wād   ٣

نمك

borwān

ابرو

gwāt 

باد 

wāb  ٤

خواب

gwanď

كوچك

warnā 

جوان، برنا

tawār  

 صدا

šwānag

چوپان

šiwār

باهوش

 

 

 

 

 dawār

جا و مكان، خانه 

 

 

X x            خ          ٥

خربزه   

  xarboza  ٦

xodā ٧

خدا

pux  ٨

ترشرو ، ‌‌اخمو

xwār  ٩

تنگدست

baxt١٠

بخت

kax١١

قحطی

taxt            ١٢

تخت

 

 

Y y           ی

بيابان

  gyābān

yakk

يك

tayār

آماده              

mayār

عيب، تعارف

syād ١٣

خويشاوند

zyāt

فراوان

tayāra

هواپيما

 

 

 

 

                        

Z z ز ض ذ ظ

  سفره

  parzúnk ١٤

zanuk 

 چانه

estízag ١٥

يخ

zanď

چاق، كلفت

ziki

ديروز

zarr

پول

ezbútk  ١٧

گياهی دارويی

zrāb

 شدت

pazzúr

چاق

nezúr

ضعيف

 

 

muzz

خسيس

 zahg ١٦

بچه، فرزند 

 

 

 

Žž    ژ

اژدها

  haždiyā

žand  ١٨

خسته

qažž ١٩

ورم، آماس

možžok٢٠

خسيس

želingúk

زنگوله

požž

پرز

hež٢١

خشم

 

 

 

 

 

 

———————————————————————

 

١  با تلفظی مشابه  w در انگليسی و متمايز از تلفظ “و” v در فارسی

٢  nibbag  مكرانی

٣  hwād

٤  hwāb

٥  صدای خ فقط در لهجه های سرحدی مركزی و شمالی وجوددارد، در ساير لهجه ها معمولاً h تلفظ ميشود.

٦  harbozag

٧  hodā

٨  سرحدی

٩  hwār, wār

١٠  baht

١١  kaht

١٢  taht

١٣  syāl

١٤  parzúnag

١٥  مكرانی

١٦  čokk  مكرانی و سراوانی

١٧  گياهی دارويی

١٨  ژند درفارسی بمعنای فرسوده، كهنه و پاره است

١٩  با تلفظ  gažž در سراوانی مكرانی و سرحدی جنوبی

٢٠  kanjus, muzz

٢١  سراوانی مكرانی و سرحدی جنوبی